V oblasti auditingu je Vám naše společnost připravena pomoci s

  • provedením statutárního auditu účetní závěrky 
  • provedením ověřovacího auditu
  • konsolidací účetní závěrky pro společnosti vlastněné nebo vlastnící jiné subjekty
  • ověřením hospodaření samosprávných celků
  • auditem prostředků vynaložených z EU
  • prověrkami účetnictví

Všechny auditorské činnosti jsou prováděny zkušeným auditorem s registrací KAČR. Vedení Vaší společnosti se může spolehnout, že vždy bude jednat s určeným auditorem, a to vždy s ohledem na Vaše pracovní povinnosti a Váš čas. Harmonogram a termíny jednání jsou vždy stanoveny s ohledem na možnosti zákazníka. V případě potřeby se účastníme jednání se zástupci státních orgánů, např. finanční kontroly apod.