Vedení průkazného účetnictví je zásadním předpokladem k zajištění reálného přehledu o výdajích a příjmech společnosti a tím i ke správnému rozhodování vedení společnosti v oblasti jejího fungování. Na druhé straně jde o první krok k zajištění plnění povinností ve vztahu k úřadům. Ovšem získat pro vedení účetnictví odborníka nebylo nikdy jednoduché a není ani dnes. Proto naše společnost nabízí službu externího vedení účetnictví se všemi potřebnými zárukami – disponujeme odborníky se zkušenostmi jak z vedení účetnictví „standardních“ podnikatelských subjektů, tak i subjektů jiných právních forem, např. družstva, SVJ apod.

Pro tyto klienty zajišťujeme:

 • vedení podvojného účetnictví
 • vedení daňové evidence
 • rekonstrukci či nápravu účetnictví
 • poradenství

Zajišťujeme také kompletní zpracování mezd včetně všech souvisejících úkonů a personální agendy, zejména:

 • zpracování a výpočet měsíčních mezd a odvodů
 • zastupování klienta a komunikace s orgány státní správy sociálního pojištění, ZP a FÚ
 • výpočet daní a pojištění, zúčtování daní
 • roční vyúčtování srážkové daně, vyúčtování záloh na daně ze závislé činnosti,
 • agendu spojenou s evidenčními listy důchodového pojištění,
 • zpracování přehledů zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení
 • přípravu podkladů pro sepsání pracovních smluv
 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců u výše uvedených institucí
 • vedení personální agendy jednotlivých zaměstnanců