Orientace na zákazníka

V naší práci je zákazník vždy na prvním místě. Od uzavření smlouvy po dokončení všech činností jsme zákazníkovi partnerem – můžete si být jisti, že pokud vyvstane jakýkoliv problém, budeme se snažit Vám pomoci.

Odevzdáním dokumentů (auditorských zpráv, daňového přiznání, znaleckého posudku apod.) pro nás spolupráce nekončí, jsme vždy připraveni pomoci Vám s prosazením Vašich oprávněných zájmů.

V případě potřeby poskytneme konzultační pomoc, vypracujeme pro Vás dodatečná vyjádření,zastoupíme Vás (pokud to bude možné) při jednáních.

Spolehlivost

V oblasti podnikání není nic horšího, než nedodržet danou dohodu či termíny. Proto zásadně v rámci smluvního vztahu v jakékoliv námi poskytované oblasti služeb pečlivě analyzujeme požadavky zákazníka a podle toho plánujeme naši činnost. Následně dohodnuté termíny pak za každých okolností dodržujeme.

Můžete se tedy spolehnout, že

  • K Vaší účetní závěrce budete mít vyjádření auditora včas
  • Vaše mateřská společnost obdrží veškeré podklady v určeném termínu

Smlouvy uzavírané s našimi klienty vždy obsahují doložky zaručující klientům včasné dodání dohodnutého plnění a současně i vyrovnání pro případ, že se tak z nějakého důvodu nestane.

Nezávislost

Naše společnost se zabývá různými oblastmi spojenými s podnikáním našich klientů. Vzhledem k tomu, že nám záleží na naší pověsti a protože základem této pověsti je dodržování přijatých standardů, není možné poskytovat současně jednomu subjektu služby, u nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů.

Proto neposkytujeme současně jednomu klientovi kombinaci služeb audit účetní závěrky a vedení účetnictví

V případě zájmu o kolidující služby doporučujeme obrátit se na naše partnery.