Nejlepší by (z určitého úzkého pohledu) bylo neplatit žádné daně – nicméně pak bychom nemohli očekávat žádné služby ze strany státu, a to také není ideální. Na druhou stranu i placení daní je regulováno zákony a v rámci těchto zákonů lze najít optimální polohu Vaší společnosti vůči povinnostem ke státu včetně těch daňových.

Taková optimální poloha zaručuje, že

 • na jedné straně neplatíte více, než je po vás žádáno
 • na druhé straně nemáte žádné (ani potenciální) nedoplatky a tedy žádné problémy s daňovou správou

Proto naše společnost nabízí následující služby v oblasti daňového poradenství:

 • zpracování, sestavení a podání daňových přiznání právnických i fyzických osob
 • řešení daňové optimalizace
 • daňový audit
 • zajištění odkladu termínu pro podání přiznání k dani z příjmů
 • komunikaci se správci daně ve smyslu zákona o správě daní a poplatků apod.
 • poradenství v oblasti mezinárodního zdanění
 • poradenství v oblasti správy daní a poplatků
 • daňové poradenství pro zahraniční zaměstnance
 • zpracování ostatních daňových přiznání k majetkovým daním a silniční dani
 • školící a přednáškovou činnost v oblasti účetnictví, mezd a daní

Vše výše uvedené je zajištěno prostřednictvím certifikovaných daňových a účetních poradců, případně auditory.