Pokud Vaše organizace potřebuje nezávislé odborné posouzení určitých skutečností – např. funkcionality informačního systému, zda skutečně funguje, jak má – pak soudní znalec je tou osobou, která Vám může pomoci. Naše společnost spolupracuje se soudním znalcem v oboru výpočetní techniky a informačních systémů, který pro potřeby klientů zpracovává znalecké posudky nebo odborná vyjádření v různých oblastech ICT.

Jaký je rozdíl mezi znaleckým posudkem a odborným vyjádřením?

Zjednodušeně lze říci, že zatímco v rámci odborného vyjádření se odborník pouze vyjadřuje k věci a zaujímá stanovisko, přičemž se zpravidla nezkoumají postupy, na základě kterých ke svému názoru došel, v případě znaleckého posudku je nutné tyto postupy detailně specifikovat, protože jsou stejně důležité jako závěry, k nimž se na základě těchto postupů dospělo. Odborné vyjádření je vhodné zpracovat např. v okamžiku, kdy organizace potřebuje přesvědčit svého stávajícího nebo potenciálního zákazníka o deklarovaných vlastnostech nabízeného produktu (SW, komponenta informačního systému apod.). Využití služeb soudního znalce je v takovém případě určitě na místě – odborné vyjádření sice nemusí nutně vypracovat soudní znalec, nicméně odborné vyjádření zpracované soudním znalcem poskytuje zpravidla větší jistotu ve věci samotné – soudní znalec se zpravidla na danou oblast specializuje a navíc je z principu vázán slibem mlčenlivosti, což dává záruku, že informace, které mu jsou poskytnuty pro zpracování vyjádření, nepředá dále. V případě, že odborné vyjádření se jeví jako nedostačující, případně pro účely dokazování v rámci soudního sporu, je možné využít služeb znalce uvedeného v seznamu ministerstva spravedlnosti.

Naše společnost Vám nabízí možnost využití služeb znalce pro následující oblasti:

  • Bezpečnost ICT obecně
  • Elektronický podpis a implementace PKI
  • Posuzování implementace kryptografických postupů